ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

داده های ژئوفیزیک هوائی در کشور ما با توجه به شرایط زمین شناسی و تکتونیکی و توپوگرافی و تنوع ذخایر معدنی ، در مطالعات مختلفی شامل حوزه علوم زمین تا اکتشاف مورد استفاده می باشد. در سال 1352 شمسی ( 1974 میلادی) سازمان زمین شناسی کشور اولین برداشت سراسری مغناطیس هوائی با فاصله خطوط پرواز 7.5 کیلومتر ( فاصله خطوط کنترلی 40 کیلومتر ) را بصورت بارومتریک با کمک شرکت آمریکاییAEROSERVICE در مدت 2.5 سال با برداشت تقریبا 250 هزار کیلومتر خطی به اتمام رسانید. 

 

داده های ژئوفیزیک هوائی در کشور ما با توجه به شرایط زمین شناسی و تکتونیکی و توپوگرافی و تنوع ذخایر معدنی، در مطالعات مختلف حوزه علوم زمین مورد استفاده می باشد. در سال 1352 شمسی ( 1974 میلادی) سازمان زمین شناسی کشور اولین برداشت سراسری مغناطیس هوائی با فاصله خطوط پرواز 7.5 کیلومتر ( فاصله خطوط کنترلی 40 کیلومتر ) را بصورت بارومتریک با کمک شرکت آمریکائی Aeroservice در مدت 2.5 سال با برداشت تقریبا 250 هزار کیلومتر خطی به اتمام رسانید. پس از آن در بهمن ماه سال1381 شمسی (2001 میلادی) اولین برداشت ژئوفیزیک هوائی با دقت بالا توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی و شرکت کانادائی FUGRO آغاز گردید که اولین گام در راستای بومی سازی اجرای پروژه های ژئوفیزیک هوائی با قدرت تفکیک بالا به منظور پی جوئی ذخایر معدنی در داخل کشور به شمار میرود. در سالهای بعد با توسعه گروه ژئوفیزیک هوائی در سازمان زمین شناسی و خرید 2 فروند بالگرد B3 در کنار مجموعه ای از تجهیزات پیشرفته برداشت داده، مجموعا بیش از 205 هزار کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوائی با دقت بالا در مناطق مختلف کشور برداشت شده است. 

 


 

تاریخ درج : سه شنبه 21 آبان 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 11459
آخرين تاريخ بازديد :27 مرداد 1397  19:22
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :